پاورپوینت معرفی انواع پوشش سقف شیبدار (آندولین) پاورپوینت +ppt

109- تحلیل علل تغییرات انتشار گاز دی اكسیدكربن در بخش حمل و نقل ایران براساس- روش تجزیه طی سالهای 1386_1373

تراکت رنگی گل فروشی لایه باز بسیار زیبا وشیک با طراحی مدرن

110-تحلیل دینامیكی تاثیر استفاده از جداسازهای لرزه ای در رفتار مخازن زمینی به روش شبیه سازی عددی

111-بررسی تحلیلی و عددی اثر خمش و برش بر رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك

112- تحلیل خرابی پیشرونده در قاب های فولادی مقاوم لرزه ای مجهز به دیوار برشی فولادی

اسکیزوفرنی

نرم افزار انبارداری بدون محدودیت استفاده و سورس باز تحت اکسس

113-مطالعه تحلیلی و عددی محل های مطلوب جهت تعبیه میراگر تنظیم پذیر مغناطیسی در قاب های برشی

114-مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در یك سازه فولادی قاب خمشی

115- برآورد نتایج تحلیل دینامیكی غیر خطی به كمك تحلیل استاتیكی غیر خطی تطبیقی

117-ارزیابی و تحلیل جداساز های لرزه ای EPS،LRB،HDRB،به كمك نرم افزارMATLAB

اختلال بیش فعالی نقص توجه

116-بهینه سازی و تحلیل تنش سازه كلكتورهای خورشیدی سهموی خطی نیروگاه یزد تحت بار زلزله با استفاده از نرم افزار ANSYS

118-بررسی روش تحلیل مستقیم در طراحی ستون های فولادی و مقایسه آن با روش طول موثر

اختلال فوبی

119-مطالعه ی روش های تحلیل غیر خطی و غیر الاستیك قاب های فولادی

120-مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری

7 فایل بسیار کاربردی شبیه سازی آزمایشهای فیزیک

121-بررسی تحلیلی رفتار خمشی تیرهای فولادی پیش تنیده شده با تاندونهای خارجی به روش اجزای محدود

122-طراحی و تحلیل لرزه ای یك اتصال مركز گرای جدید با سپری پیچی

123-تحلیلی شكل پذیری قاب سبك (LSF)تركیب شده با قاب خمشی فولادی

124-عدم قطعیت پارامترهای ژئوتكنیكی و تحلیل تراوش سد سنگریزه ای بارویه بتنی سیاه بیشه

125-تحلیل قابهای بتن مسلح مهاربندی نشده با در نظر گرفتن اثر ترك خوردگی

126-تحلیل و بررسی قابليت اعتماد پذیری دال هاي بتن آرمه تحت اثر نیروهاي ناشي از انفجار

127- تحلیل شكنندگی سازه های بتن مسلح با استفاده از شاخص خسارت سه بعدی

128- اثر ميانقابها در ارزیابی عملکرد سازه فولادی براساس تحلیل بارافزون غیرخطی

بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبر

بررسی همزمان حرارت جابجایی مختلط (آزاد و اجباری)و تشعشعی برای جریان عبوری از کانال مربعی

دانلود استاندارد کامل ANSI ویرایش پنجم سال 1993